Årsmøde 2015

Ekstra ordinært årsmøde 15.03.2016

Referat fra ekstra ordinært årsmøde i HUGF d. 15.03.2016


 Dagsorden:
- Opløsning af HUGF. Aktiviteterne i HUGF fortsætter under HIF (Hillerslev Sport). Aktiviteter dvs. redskaber og indestående på konti overføres til HIF (Hillerslev Sport). HUGF fortsætter sæsonen 2015/2016 - som forventes at være afsluttet senest 30. juni 2016. Den siddende bestyrelse fortsætter indtil opløsningen kan gennemføres.
 
Referat:
- Punktet på dagsorden er enstemmigt godtaget af de fremmødte, på baggrund heraf opløses HUGF og aktiviteterne overdrages til Hillerslev Sport.
Den siddende bestyrelse fortsætter indtil indeværende sæson er afsluttet, dog senest 30. juni 2016.
 
Referat fra ekstra ordinært årsmøde i HIF d. 15.03.2016
 
 Dagsorden:
- Endelig godkendelse af nyt foreningsnavn 'Hillerslev Sport'
- Indkommet forslag: vedtægtsændringer
 
Referat:
- Ændring af foreningsnavn til 'Hillerslev Sport' blev enstemmigt godtaget af de fremmødte.
- Indkommet forslag om vedtægtsændring gennemgås, der er tale om grammatiske og sproglige rettelser, som blev enstemmigt godtaget af de fremmødte. 

Referat fra Hillerslev IF`s Årsmøde d.23/2-2016 i Hillerslev Forsamlingshus

1. Valg af dirigent
Dirigent: Jens Madsen

2. Beretning og vision for fremtiden
Det forgangne år i Idrætsforeningen har bestået af et stort arbejde og fokus på fusionen med HUGF, herunder foredrag med forskellige forbund, kontakt og dialog med kommunen og andre foreninger der har gennemgået lignende fusionen, arbejdsmøder, kontakt til frivillige personer i området osv. Vi glæder os nu til, at komme i gang med den nye arbejdsform i foreningen.

Igen i år har vi i Idrætsforeningen haft udbudt såvel inde-og-ude fodbold som petanque og badminton for børn og voksne. Vi har som noget helt nyt sidste år haft oprettet et fodbold-puslingehold for de mindste, hvor der har været en aldersgruppe fra 2-5år. Vi ser nu frem til et nyt år, hvor der også vil være gymnastik i samme forening. Vi ser ligeledes frem til et år med nye fodboldshold i klubben, vores Serie 4 herre er rykket op til Serie 3 og vi har ligeledes fået en U19 drengehold.

Vi har ligeledes i 2015 haft et par arbejdsdage, hvor der blandt andet blev bygget et nyt opbevaringsrum i enden af bygningen. Vi har også netop haft en arbejdsdag har i 2016, hvor der er blevet opsat et helt nyt bandesystem som vi skal til, at have fyldt ud.

Vi har i 2015 haft flere indtægter, herunder blandt andet:
-          Lodsedler gav i 2015 en indtægt på 20.000kr
-          Der blev til cykelsponsorløb i 2015 indkørt 47.802kr.
-          Vores OK sponsor-aftale som vi har med HUGF gav i 2015 10.764,53kr til deling mellem foreningerne.

Som altid har vi fortsat et ønske om, at være blandt de foreninger med den laveste kontingent således alle har mulighed for, at deltage i de forskellige sportsgrene, hvorfor de forskellige indtægtskilder også er med til, at dække udgifterne på vores forskellige hold. Flere af vores hold har også i 2015 opnået flotte resultater til diverse stævner, turneringer osv.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til vores sponsorer, trænere, diverse hjælpere og frivillige som har været med til at gøre en forskel i det forgangne år.  Der er altid plads til flere frivillige hænder og vi ser allerede nu frem til at samarbejde med såvel kendte som nye ansigter i 2015.

3. Revideret regnskab
Årets resultat: 44.880,- Følg link til fil med hele regnskabet: https://www.conventus.dk/dataudv/ref/fil.php?id=156450&key=abc4cd0cb813202157a6c2e78aba7442

4. Behandling af forslag
Der har i en lille måneds tid været annonceret et forslag til ændring i vedtægterne. Det blev gennembearbejdet på årsmødet under en konstruktiv diskussion. Den endelige tekst til vedtægter blev enstemmig godkendt. Følg link til fil med de nye vedtægter: https://www.conventus.dk/dataudv/ref/fil.php?id=157342&key=1c2cd701d90228cdd6774fb5cf9934bf

En endelig navneændring kan kun ske på et påfølgende ekstraordinært årsmøde.

5. Valg af bestyrelse
Ifølge de nye vedtægter er der tre personer samt en kasserer der overtager rollen som bestyrelse:
Foreningens daglige ledelse og drift varetages af ledelsen. Ledelsen består af 3 medlemmer som konstituerer sig som formand, næstformand og medlem.
Formand og næstformand vælges for 2 år af gangen og det øvrige medlem vælges for 1 år af gangen. I 2016 (første år) er der lodtrækning om, hvem der er valgt for 2 år og hvem der er valgt for 1 år.
På årsmødet vælges der også en kasserer for 1 år af gangen samt 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Kassereren har ingen beslutningskompetence.
Ledelsen har bemyndigelse til, at vælge et nyt medlem til ledelsen, hvis et af de valgte medlemmer vælger, at afgå fra ledelsen inden næstkommende årsmøde.

Der er foreslået tre kandidater: Martin Jensby, Pia S. Jensby og Camilla H. Dissing. Enstemmig valgt.

6. Valg af revisorer
Som revisorer foreslås Kristian Andersen og Jens Madsen. Enstemmig valgt.
Som revisor suppleant foreslås Kim Heegaard. Enstemmig valgt.

7. Eventuelt
Der er intet til dette punkt.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hillerslev Sport | Hillerslev Kjær Vej 3 | Post: Kjelstrupvej 37 | 7700 Thisted | Tlf.: +45 22277894 | mail@hillerslevsport.dk